close

Foutmelding

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/324345037640925/feed?fields=name,likes.summary(true),story,message,picture,full_picture,type,link,created_time&{"access_token":"1356581907700601|3rEU29X0KUOfdYHYNMYLr6S0nV8","token_type":"bearer"}&limit=10&locale=nl): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in _facebook_pull_feed() (regel 213 van /home/kleineac/www/sites/all/modules/facebook_pull/facebook_pull.module).
Programma
De Kleine Academie ontstond in 1986 op initiatief van Luc De Smet als een opleiding voor theater met beweging en spel als grondslag. Ze ontwikkelt het individueel en collectief scheppend vermogen van de acteurs naar het maken van oorspronkelijk werk. De Kleine Academie bestaat uit twee delen: een eerste voorbereidend jaar en een vervolg van twee jaren dat na het terdege voltooien van het eerste jaar permanent toegankelijk blijft en bestaat uit een coherent geheel van aparte modules en projecten.

 

Het basisjaar

Het eerste jaar heeft een pre- of postgraduaat karakter naargelang voorafgaande studies en ervaringen van  van de deelnemers.

De doelstelling van het eerste jaar is eenvoudig: een zo helder mogelijk inzicht te verwerven in de eigen creatieve vermogens en de manier om daarmee aan het werk te gaan. Daarmee ook een duidelijk oriënterende functie en een fundering voor verdere artistieke keuzes;

In het eerste jaar is theater nog niet het doel op zich, wel het gereedschap om het moeilijk toegankelijk gebied te verkennen tussen impressie en expressie, tussen observatie en creatie, om in en door het spel de kinderlijke vrijheid en onbevangenheid (terug) te vinden waarin de verbeelding zich ten volle ontplooit.

De leerling en zijn werk zijn daarin de enige leerstof en de attitude van De Kleine Academie daarbij is er een van objectieve aandacht en begeleiding, ontdaan van de a-priori’s van smaak, stijl of conventie. Vandaar ook de belangstelling vanuit andere artistieke disciplines en menswetenschappen.

Het eerste jaar steunt op drie pijlers: beweging, stemwerk, spel en persoonlijk werk (individueel of in groep).

Beweging: organische beweging (de persoonlijke economie van de beweging), en bewegingsanalyse (de verhouding met ruimte en tijd, ritme)  

Het stemwerk exploreert adem en klank.

Spel: zorgvuldig observeren en naspelen van menselijk gedrag, van de dynamiek van dieren, materialen, elementen, kleuren, ontwikkelen van geloofwaardige personages, verkennen van tekst, de eigen clown …

Persoonlijk werk: werk van de leerlingen in de ateliers (wekelijkse opdrachten) en études.(een werk in de diepte aan een persoonlijk onderwerp doorheen het hele jaar) 

 

De voortzetting - de modules

Een tweejaarlijks programma - 6 modules per jaar

Na het eerste jaar kunnen de leerlingen die het wensen en die op basis van de kwaliteit van hun werk in het eerste jaar aanvaard worden, hun traject bij de Kleine Academie verder zetten in aparte, wel omlijnde modules die samen een coherent geheel vormen. 

Deze modules zijn ook toegankelijk voor oud-studenten van de Kleine Academie en voor professionelen uit andere scholen na ontmoetingsgesprek en in de mate van het aantal beschikbare plaatsen. 

Samen vormen ze een praktisch onderzoek van de grote stijlen uit de theatergeschiedenis en hun manier om de wereld gestalte te geven in tragiek of komedie. Een reis van de Grieken tot vandaag: tragedie, Shakespeare & co, melodrama, commedia dell’arte, mime en de taal van het gebaar, clown, slapstick, bouffons, buitenissige personages, figuren- en objectentheater, film, virtuele realiteit …

De presentaties die naar aanleiding van de modules ontstaan, zijn als ‘work in progress’ toegankelijk voor het publiek waarmee de acteur zijn werk kan toetsen.

Bewegings- en stemwerk worden in functie van de verschillende modules en projecten aangevuld met theatrale acrobatiek, choreografie en zang (koor en solo)

De deelnemers die met succes een programma van twee jaar modules doorlopen hebben, verkrijgen het diploma van De Kleine Academie

 

 

Academiejaar 2016-2017

De lessen beginnen in de eerst week van oktober en eindigen in de laatste week van juni met uitzondering van de Belgische nationale feestdagen.

Basisjaar: elke weekdag van 9u tot 13u.

Voortzetting - modules: elke weekdag van 14u tot 18u.

 

Basisjaar

Het eigen scheppende vermogen (her)ontdekken en leren gebruiken.

Toelating op basis van motivatie, cv en bij voorkeur aanbevelingen, op te sturen naar info@kleine-academie.be

 

Voortzetting - modules 2016 - 2017

 

Module 1: “Spel - her-spelen" (Nader Farman) 3/10/2016 - 28/10/16 & 7/11/16 - 10/11/16

Module 2: “Kleine grammatica van de marionet" (Bernard Clair) 14/11/16 - 16/12/16

Module 3: “De primaire emoties & en de grote teksten” (Yves Claessens) 9/01/17 - 10/02/17

Module 4: “Fysieke komedie” (Maxime Membrive en Johannes Vanbinnebeek) 20/02/17 - 24/02/17 & 6/03/17 - 31/03/17

Module 5: “De tragedie” (Luc De Smet) 24/04/17 - 24/05/17
Deze module heeft een open einde en wordt verlengd voor de deelnemers die het wensen met een doorgedreven werk in de open lucht.

Module 6: “Schrijven” (Luc De Smet, Nader Farman, Caroline Donnelly)
Deze module focust op theatrale schriftuur, verloopt over 5 weken tussen de spelmodules door en eindigt met een Groot Atelier.

1. 19/12/16 - 23/12/16
2. 13/02/17 - 17/02/17
3. 18/04/17 - 21/04/17
4. 29/05/17 - 09/06/17
5. “Groot Atelier”: 12/06/17 - 23/06/17

De bewegings- en stemlessen gaan over in theateracrobatie, choreografie en zang (in koor en solo) en zijn verbonden met de modules.

De modules voor 2017-2018 zullen gecommuniceerd worden tegen eind januari 2017.